Algemene voorwaarden

Aankoop producten

Een aankoop is bindend.   Bij aankoop van een product verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen.   De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van het ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

Afwerking

De afwerking van de foto’s gebeurt professioneel en met professionele software. De aflevering van de foto’s gebeurt in een jpg-fotoformaat.  RAW bestanden (digitale negatieven) worden onder geen beding aan de klant afgeleverd.    

Akkoord

Wie een fotoshoot boekt bij Tom Talloen Fotografie, gaat akkoord met de algemene voorwaarden.

Annulatie 

Een fotoshoot kan geannuleerd worden tot ten minste drie dagen vooraf.  Nadien kan het voorschot niet meer teruggevorderd worden.   Voor huwelijken geldt een uiterste annulatietermijn van drie maanden voor de huwelijksdatum.  Deze regeling is niet van toepassing voor een annexatie wegens slecht weer. 

Archivering

De fotograaf is niet verantwoordelijk voor verlies van digitale foto’s.  Alle foto’s worden door de fotograaf zorgvuldig in het eigen archief bijgehouden voor een periode van 3 jaar.  De klant zorgt dus veiligheidshalve zelf voor voldoende backups.

Auteursrecht

Tom Talloen Fotografie behoudt ten allen tijde het auteursrecht op de foto’s.  Gebruik van de foto’s is vrij voor persoonlijk gebruik.   Voor commercieel gebruik van de foto’s is toestemming nodig van de fotograaf.  In bepaalde gevallen kan de fotograaf hiervoor een vergoeding vragen.   De fotograaf kan zich indien nodig beroepen op de wet op de auteursrechten.

Betalingstermijn

De betalingstermijn voor facturen bedraagt 15 dagen na factuurdatum.

Booking fee

Bij het boeken van de fotoshoot vraagt de fotograaf een voorschot van 50 euro voor een gewone fotoshoot en van 125 euro voor een huwelijksreportage.  

Cadeaubon

Een cadeaubon kan aangekocht worden.  Deze bon is één jaar geldig.   Er kan een bon gekocht worden vanaf een bedrag van 50 euro. Het bedrag kan dan door de gelukkige ontvanger in mindering gebracht worden op het eindproduct.

Gebruik door de fotograaf

De fotograaf het recht om de foto’s, video’s of afgeleide producten te gebruiken voor publicitaire of commerciële doeleinden, tentoonstellingen en wedstrijden, ongeacht het gebruikte medium, online of gedrukt.  Wanneer de klant dit niet wil, respecteert de fotograaf die wil.

Prijs

De prijs overeengekomen op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd.   Eventuele prijsstijgingen hebben hierop geen invloed. 

Kwaliteit

De fotograaf voert de opdracht steeds uit volgens de regels van de kunst, in samenspraak met de klant. De klant erkent evenwel de artistieke vrijheid die de fotograaf behoudt in het kader van de opdracht, die hem in staat moet stellen beelden af te leveren die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. De klant erkent dan ook uitdrukkelijk dat eventuele klachten die betrekking hebben op de artistieke keuzes van de fotograaf, geen aanleiding kunnen geven tot enige vorm van vergoeding.

Levering producten

Tom Talloen Fotografie is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen bij levering.  Bij eventuele verzendingen naar de klant is de fotograaf niet verantwoordelijk voor enige schade toegebracht tijdens de levering.

Overmacht bij de fotograaf

Bij ziekte of belet van de fotograaf op de afgesproken datum, wordt een andere fotograaf gezocht met een gelijkaardige stijl.  Wanneer de fotograaf hier niet in slaagt, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis portretshoot.

Werkwijze

Vooraf bespreken we wat uw verwachtingen zijn van de fotoshoot. Dit kan vlak voor of enkele dagen voor de fotoshoot.   Na de fotoshoot kiest de fotograaf een erg ruime selectie beelden die basic afgewerkt worden en zichtbaar zijn via een online galerij.  De voorkeurfoto’s van de klant worden tip top afgewerkt volgens het gewenste product.  Dit kan digitaal of via verschillende eindproducten.

© 2020 Tom Talloen Fotografie - Kwadeplasstraat 25 - 8020 Oostkamp - +32 (0) 478 905 281 - Ond. nr. BE E0544519101